Belangenbehartiging

Organisaties waarmee wij samenwerken:

ReumaNederland

Vakgroep Reumatologie Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis Tilburg en Waalwijk

Reumanetwerk Midden-Brabant

Als vereniging vinden wij het belangrijk om beweging aantrekkelijk te maken en te stimuleren voor iedereen met een vorm van reuma.

In samenwerking met het “Reumanetwerk Midden-Brabant” is daarom een speciaal beweegaanbod voor mensen met een reumatische aandoening ontwikkeld.

Het netwerk is een samenwerkingsverband tussen:

  • Vakgroep Reumatologie Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis; reumatologen, verpleegkundig specialisten reumaconsulenten
  • Gespecialiseerde (fysio) therapeuten
  • Sport- en beweegaanbieders voor aangepast sporten en bewegen
  • Reumapatiënten Vereniging Tilburg e.o.

Het is opgezet om mensen met een vorm van reuma verantwoord in beweging te krijgen en te houden. Bij reumatische aandoeningen zijn beweging en het behouden of verbeteren van de conditie een belangrijk onderdeel van de behandeling.

Daarnaast biedt het netwerk de vakgroep reumatologie van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis de mogelijkheid om reumapatiënten naar gespecialiseerde (fysio) therapeuten te verwijzen. Hierna kan de patiënt eventueel doorstromen naar aangepast sporten-bewegen.

Steunpunt Aangepast Sporten Midden-Brabant

Het “Steunpunt Aangepast sporten Midden-Brabant” is een samenwerkingsverband van de gemeenten Tilburg, Goirle, Gilze- Rijen, Hilvarenbeek, Loon op Zand en Waalwijk. Het is hun gezamenlijke doel om sporten met een beperking in de regio mogelijk te maken. Wij maken deel uit van hun netwerk.

Toegankelijk Tilburg (Voorheen TOG)

Wij zijn aangesloten bij het Toegankelijk Tilburg. Dit is een vereniging die de collectieve belangen behartigt van mensen met een handicap in de gemeente Tilburg. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies over het door de gemeente gevoerd gehandicaptenbeleid. In totaal zijn er 21 organisaties bij aangesloten.

Bij het Toegankelijk Tilburg zijn ± vijftig ervaringsdeskundigen als vrijwilliger actief betrokken bij uiteenlopende projecten en overlegorganen. Zij zetten zich, samen met de bureaumedewerkers, al jaren vol enthousiasme in om de voorzieningen in Tilburg voor mensen met een lichamelijke handicap te verbeteren. Bovendien dragen zij door hun voorlichtingsactiviteiten bij aan een positieve beeldvorming van mensen met een lichamelijke beperking.

In samenwerking met ReumaNederland

Reumavereniging Tilburg e.o.

Veldhovenring 53 - 5041 BA Tilburg

RPV Tilburg © Copyright 2024