Algemeen Lidmaatschap

Lidmaatschap RPV Tilburg e.o.

Mensen met een reumatische aandoening kunnen lid worden van onze vereniging, maar ook uw partner kan natuurlijk lid worden. Als uw partner ook reuma heeft, dan wordt hij of zij ‘partner lid’, maar heeft uw partner géén reuma, dan wordt hij of zij ‘ondersteunend lid’.

Kosten (prijspeil 2017):


De contributie van de vereniging bedraagt € 21,50 per kalenderjaar. Een partnerlidmaatschap bedraagt € 17,90 per kalenderjaar. Een ondersteunend lidmaatschap bedraagt € 17,90 per kalenderjaar.

Als u zich inschrijft als lid in de loop van een jaar geldt een contributie van 
€ 6,00 of € 5,00 (afhankelijk van de soort inschrijving) per resterend kwartaal.

Om de administratieve lasten voor onze vereniging zo laag mogelijk te houden, werken wij (zoveel als mogelijk) met een automatische incasso. Op het inschrijfformulier wordt u gevraagd een machtiging hiervoor af te geven. Wij zouden het op prijs stellen als u hiervan gebruik maakt. Als u het niet eens bent met een afschrijving heeft u tot 30 werkdagen de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

Nieuwe aanmeldingen en adreswijzigingen graag mailen naar: Email: ledenadministratie@reumatilburg.nl

Wilt u lid worden? Vul dan het inschrijfformulier in.

In samenwerking met ReumaNederland

Zoeken