Agenda

Belangrijke data in 2018 – 2019

Vergaderingen:

12 januari 2019    Nieuwjaarsreceptie van 15.00 tot 19.00 uur  
     Aanmelden vereist
    Adres: Boerke Mutsaers Vijverlaan 2 Tilburg
   
19 maart 2019 : Algemene ledenvergadering RPV 
    Aanvang 19.30 uur (zaal open 19.15 uur )
    Adres: Pelgrimshoeve - Pelgrimsweg 27 - Tillburg

Jubileum 40 jaar RPV:

17 mei 2019 : Feest
    Hierover volgt nadere informatie 

In samenwerking met ReumaNederland

Zoeken