Agenda

Belangrijke data in 2020 - 2021

Vergaderingen:

10 maart 2020   Algemene ledenvergadering RPV 
    Aanvang 19.30 uur (zaal open 19.15 uur )
    Adres: Pelgrimshoeve - Pelgrimsweg 27 - Tillburg
   
16 januari 2021    Nieuwjaarsreceptie van 15.00 tot 19.00 uur  
     Aanmelden verplicht
    Adres: Boerke Mutsaers Vijverlaan 2 Tilburg

 

In samenwerking met ReumaNederland