De Geschiedenis

In de jaren 70 van de 20e eeuw was reumatologie een ondergeschikt klinisch vak binnen de interne geneeskunde. Door bezuinigingen binnen de universiteit en de geneeskunde werd dit relatief kleine vak in zijn voortbestaan bedreigd.

Tevens is dit de tijd waarin patiënten steeds mondiger werden en opkwamen voor hun belangen. Om die te bundelen werden op verschillende plaatsen in Nederland patiëntenverenigingen opgericht. Hieruit is de “Nederlandse Bond van Reumapatiëntenverenigingen” voortgekomen. Oprichtingsdatum: 24 mei 1979. Hierdoor kon men gezamenlijk opkomen voor de belangen van mensen met een reumatische aandoening. Indertijd hebben zij zich actief ingezet voor de vestiging van reumatologen in ziekenhuizen door het hele land. Hierdoor werd ook de opleiding tot reumatoloog gestimuleerd. Daarnaast verweerden zij zich actief tegen de dreigende sluiting van reumakliniek “Sole Mio” ( 1952-1996 ) in Noordwijk zonder dat daarvoor een adequate vervanging was geregeld.

In september 1979 werd door Els van Nouwland de Reumapatiëntenvereniging Tilburg e.o. opgericht. Tegelijkertijd werd aangesloten bij de “Nederlandse Bond van Reumapatiëntenverenigingen”.

In aanvang telde de vereniging 30 leden en bestonden de kernactiviteiten uit: voorlichting, lotgenotencontact, beweeggroepen in water en creativiteit.

Om contact te houden met de leden en hen te voorzien van relevante informatie, verscheen in april 1980 het eerste maandblad: Reumascoop.

De eerste kerstvieringen werden in de jaren 80 georganiseerd met een duidelijk christelijke signatuur. In de loop der tijd verdween dit naar de achtergrond en werden het gezellige bijeenkomsten in de donkere dagen voor kerst.

In september 1990 werd een aparte Bechterew-oefengroep opgericht naast de andere, zeer goed draaiende, beweeggroepen in water. Door de hoge kosten bleek het onhaalbaar om deze te laten voortbestaan en is om die reden opgeheven.

Na enige aanloopproblemen ging in 1993 een aparte jongerengroep van start. Hun doelstelling: het duidelijk aan de orde stellen van de problemen die jongeren met reuma kunnen hebben. Door een te geringe belangstelling is ook deze opgeheven.

Van de 30 leden in 1979, is de vereniging inmiddels uitgegroeid naar ruim 200 leden.

In samenwerking met ReumaNederland

Reumavereniging Tilburg e.o.

Veldhovenring 53 - 5041 BA Tilburg

RPV Tilburg © Copyright 2024