De Geschiedenis

In 1979 werd de RPV Tilburg e.o. opgericht. Oprichtster was Els van den Nouwland. Zij werd de secretaris van het bestuur. De tijd bleek rijp te zijn voor het samenbrengen van patiënten met gelijksoortige aandoeningen. Toen op 24 mei 1979 de Nederlandse Bond van Reumapatiëntenverenigingen tot stand kwam, sloot Tilburg zich hier onmiddellijk bij aan.

Er werden voorlopig 4 activiteiten ter hand genomen: voorlichting, onderling contact, zwemmen en creativiteit. De vereniging groeide van ongeveer 30 leden in 1979 naar ruim 200 leden op dit moment. Om contact te houden met alle leden werd een eigen maandblad ontworpen: de Reumascoop. Dit blad verscheen voor het eerst in april 1980. De Reumascoop verschijnt 4 maal per jaar en deze is een vaste en duidelijke informatiebron voor de leden.

In 2015 is de Reumascoop vervangen door een periodieke nieuwsbrief.

In de tachtiger jaren werden de eerste kerstvieringen georganiseerd. Hadden de eerste vieringen nog gedeeltelijk een duidelijke Kerst achtergrond, later vervaagde deze viering tot een gezellige bijeenkomst in de donkere dagen van december.

In september 1990 werd een aparte Bechterew-oefengroep opgericht, naast de nog steeds zeer goed draaiende hydrotherapiegroepen, die al ontstaan zijn in de oprichtingsfase van de vereniging. Vanwege de hoge kosten was het niet haalbaar om de Bechterew-oefengroep te laten bestaan. Deze is een aantal jaren geleden dan ook opgeheven.

Na enige aanloopperikelen ging in 1993 een aparte jongerencontactgroep van start. De bedoeling van deze groep was het duidelijk aan de orde stellen van problemen die jongeren met reuma kunnen hebben. Jammer genoeg bleek de belangstelling voor deze groep te klein en is de groep weer opgeheven. Gelukkig is er een landelijk een actieve website speciaal voor jongeren met reuma van 16 tot 30 jaar: www.youth-r-well.com.

In samenwerking met ReumaNederland

Zoeken