Toekomst Visie

Wij streven naar een financieel gezonde organisatie, maar ook naar uitbreiding van ons ledenaantal waarbij we nadrukkelijk meer jongeren willen aantrekken. Dat laatste is in deze tijd van toenemende individualisering en digitalisering nog geen gemakkelijke opgave. Mensen raken steeds meer op zichzelf gericht in plaats van op de groep. Tegelijkertijd is internet een belangrijke bron geworden waarop allerlei informatie kan worden opgezocht. Om deze redenen lijken jongeren zich minder aangetrokken te voelen tot een patiëntenvereniging.

Om meer leden aan te trekken willen wij ons speciale beweegaanbod voor mensen met reuma, uitbreiden en verder professionaliseren. Initiatieven op dit gebied vanuit de leden zullen daar waar mogelijk worden gesteund en uitgevoerd.

In samenwerking met ReumaNederland

Zoeken